Етимологічний словник української мови. Том 3

Третій том словника містить слова на літери К(кора) - Т. Подається етимологія і характеризується стан етимологічної розробки всіх зафіксованих у ХІХ і ХХ ст. слів української літературної мови та діалектів.

Винятком є найрегулярніші утворювання похідних форм, пов'язані з наведеними в словнику, і застарілі або вузькофахові терміни іншомовного походження. Розглядаються також  етноніми і власні імена людей, поширені в Україні.

Третій том видано у 1989 р. Нову та альтернативну етимологію дивіться у розділах Словарь UkraineClub та The same - Те саме.

Етимологічний словник української мови. Том 3. Кора - М. Титул

Кора
кора - корабель, кораблик - коралинакорчага, крпчі, корчів, корчма, корчовка, корчуга, коршак, коршов, корюка, корюки, коряк, коряки, корьожитися, коскоса, косарики, косарі, косатка, косеканс, косен, косець, косиба, косибав, косий, косинка, косинус, косіка, косковий, косм, косма, косметика, космогонія, космодром, космонавт, космополіт, космос, косний, крила - крило - кримінал, крівля - кріль - кріп 

Л
лаба - лабаз - лабанцош, лабаня - лабиринт - лабораторія - лабошчалуданка, лудина, лудити, лудиця, лудник, лужа, лужани, лужичани, лужко, лужух, луза, лузавий, лузати, лузувати, Луїза, лук, лук(бот), лука, Лука, лукавий, Лукаш, Лукерия, Лукина, Лукій, лукно, луковиця, лукомор, Лук'ян, лулукати, лулусь, лумер, луна, лунарія, лунатизм, лунга, лунка, луно, лунути, лунчак, луня, лунь, луп, лупа, лупати, лупей, лупесати, лупет, лупиніс, лупирка, лупити, лупка, лупки, лупкий, лупко, лупур, лупцювати, лус, луска ,      

М
ма, мабуть, мав,мавзолей, мавка, мавпа, мавр, Мавр, Маврикій, магмагазей, магазин, магайбі, магала, магалава, магалас, магалатій, магар, місто, містушити, місце, місюрка, місяцьмріти, мріямуругий, мурчак, мус, масв, мусат, муселець, мусир, муситимусить, Мусій, мускат, мускати, мускола, мускотіти, мускул, мускус, муслін, мусон, муст

Том 3 в PDF формате читать, скачать:
etymolog_slovnyk_tom3.pdf