Народная мудрость. Украинские пословицы и поговорки

Аватар пользователя uclub

Украинские пословицы и поговорки
Українські прислів’я та приказки

Двома мовами – з перекладом на русский

Мудрість, розум, проникливість – це здатність думати та діяти, використовуючи знання, досвід, розуміння, здоровий глузд.
Мудрость, ум, проницательность – это способность думать и действовать, используя знания, опыт, понимание, здравый смысл.

Мудрість передбачає неупереджене судження, співчуття, емпіричне самопізнання, самовдосконалення, незалежність. Вона завджи є етичною та доброзичливою.
Мудрость предполагает беспристрастное суждение, сострадание, эмпирическое самопознания, самосовершенствования, независимость. Она всегда этична и доброжелательна.

Народна мудрість концентрується у прислів'ях та приказках.
Народная мудрость концентрируется в пословицах и поговорках.

Українські прислів’я та приказки

Догана мудрого вартує більше ніж похвала дурного.
Выговор мудрого ценится больше чем похвала дурного.

Скорий поспіх людям посьміх.
Скорая поспешность людям насмех.
Поспешишь - людей насмешишь.

По правді роби, доброго кінця сподівайся.
По правде делай, на добрый конец надейся.

Мовчанка не пушить, а все гнів тушить.
Молчанка не раздувает, а все гнев гасит.
Пушити – взрыхлять, вздувать, раздувать.

Мовчанка не пушить, головки не сушить.
Молчание не раздувает, головку не сушит.

Хто не зазнав лиха, той не вміє шанувати добра.
Кто не познал лихо (зло), тот не умеет уважать (ценить) добро.
Шанувати – почитать, уважать, чествовать, а также принимать, угощать и беречь, сохранять.

Добрий інтерес, коли повний черес.
Хороший интерес, когда полный черес (черес – кожаный двухслойный пояс, в котором носят деньги).

На Бога покладайся, а розуму тривайся.
На Бога положись, а разума держись.
На Бога надейся, а сам не плошай.

У лінивого усе свято.
У ленивого все праздник.

Суд сквапливий рідко коли справедливий.
Суд торопливый редко когда справедливый.
Сквапливий – торопливый, скорый, поспешный.
Скорый суд редко бывает праведным.

Без ями гребля, а без накладу зиск не буде.
Без ямы гребля (плотина), а без расходов прибыли не будет.
Наклад – накладные расходы, зиск – прибыль, выгода, барыщ.

Чоловік без волі, як кінь на припоні.
Мужик без воли как конь на привязи.
Припін – привязь.

Краще птиці на сухій гильці ніж у золотій клітці.
Пташке лучше на сухой ветке, чем в золотой клетке.

Роботі як не сядеш на шію, то вона тобі сяде.
Работе если не сядешь на шею, то она тебе сядет.

Тоді старе руйнувати, коли є з чого нове будувати.
Тогда старое рушить, когда есть из чего новое строить.

Без підпалу дрова не горять.
Без растопки дрова не горят (підпад – 1) растопка, 2) поджог).

Колиб, Боже, воювати, щоб шаблюки не виймати.
Кабы, Боже, воевать, чтоб и сабли не вынимать.

В чужий черевик ноги не саджай.
В чужой башмак ноги не суй.
(На чужой каравай рот не разевай)

Біда легко здибає, а трудно її збутися.
Беда легко встречает, а трудно от нее избавиться.
Беду легко встречать, да трудно провожать.

Хвальби повні торби, а в тих торбах пусто.
Хвальбы (хвастовства) полные торбы, а в тех торбах пусто.

Фальшивий свідок є подібний злодієви.
Фальшивый свидетедь подобен злодею.

Легше говорити ніж зробити.
Легче говорить, чем сделать.

Де сила, там і міць.
Где сила, там и мощь.
Міць – мощь, сила, крепость.

Піший конному не товариш.
Пеший конному не товарищ.

Є надія в Бозі, коли товар на возі.
Есть надежда на Боженьку, когда товар на возу.

Як є на мід, тоді пий пиво, а як є на пиво, тоді пий воду.
Как есть на мед, тогда пей пиво, а есть на пиво, тогда пей воду.

Аби болото, а чорти будуть.
Лишь бы болото, а черти будут.

Правда кривду переможе.
Правда кривду победит.

Без вірного друга велика туга.
Без верного друга большая печаль.
Туга - горесть, печаль, тужить - грустить, плакать, тужно - грустно.

Не хочеш страти, не лізь ні в куми ні в свати.
Не хочешь утраты, не лезь ни в кумы, ни в сваты.

Чуже переступи, та не займи.
Чужое переступи, да не трогай.

Ледачого не займай, сам себе не каляй.
Ленивого не трогай, сам себя не пачкай.

Див. ще Народна мудрість (українською)