Фамилии и имена украинцев латиницей в загранпаспортах

Аватар пользователя uclub

Офіційна транслітерация українського алфавіту латиницею затверджена останнім разом Постановою Кабінету міністрів 27 січня 2010 року.

Всі літери українського алфавіту за віключенням м'якого знаку та апострофа заміняются латинськими літерами у відповідністю з офіційною таблицею.

На відміну від попередньої таблиці уведено декілька змін. Одна з таких це буквосполучення "зг", яке тепер заміняється на "zgh", а не "zh", як було раніше. Буквосполучення "zh" тепер заміняє українську букву "ж".

Офіційна транслітерація стосується не тільки прізвищ та імен осіб, але й географічних назв, які фігурують у офіційних документах.

Таблиця транслітерації

українського алфавіту латиницею

Український алфавіт Латиниця Позиція у слові Приклади написання українською мовою Приклади написання латиницею
Аа  

Алушта
Андрій

Alushta
Andrii

Бб

Bb

 

Борщагівка
Борисенко

Borshchahivkа
Borysenko

Вв

Vv

 

Вінниця
Володимир

Vinnytsia
Volodymyr

Гг

Hhi

 

Гадяч
Богдан
Згурський

Hadiach
Bohdan
Zghursky

Ґґ

Gg

 

Ґалаґан
Ґорґани

Galagan
Gorgany

Дд

Dd

 

Донецьк
Дмитро

Donetsk
Dmytro

Ее

 

Рівне
Олег
Есмань

Rivne
Oleh
Esman

Єє

Ye

ie

на початку слова
в інших позиціях

Єнакієве
Гаєвич
Короп'є

Yenakiieve
Haievych
Koropie

Жж

Zh zh

 

Житомир
Жанна
Жежелів

Zhytomyr
Zhanna
Zhezheliv

Зз

Zz

 

Закарпаття
Казимирчук

Zakarpattia
Kazymyrchuk

Ии

Yy

 

Медвин
Михайленко

Medvyn
Mykhailenko

Іі

Ii

 

Іванків
Іващенко

Ivankiv
Ivashchenko

Її

Yi

i

на початку слова

в інших позиціях

Їжакевич
Кадиївка
Мар'їне

Yizhakevych
Kadyivka
Marine

Йй

Y

i

на початку слова
в інших позиціях

Йосипівка
Стрий
Олексій

Yosypivka
Stryi
Oleksii

Кк

Kk

 

Київ
Коваленко

Kyiv
Kovalenko

Лл

Ll

 

Лебедин
Леонід

Lebedyn
Leonid

Мм

Mm

 

Миколаїв
Маринич

Mykolaiv
Marynych

Нн

Nn

 

Ніжин
Наталія

Nizhyn
Nataliіa

Оо

Oo

 

Одеса
Онищенко

Odesa
Onyshchenko

Пп

Pp

 

Полтава
Петро

Poltava
Petro

Рр

Rr

 

Решетилівка
Рибчинськй

Reshetylivka
Rybchynskyi

Сс

Ss

 

Суми
Соломія

Sumy
Solomiia

Тт

Tt

 

Тернопіль
Троць

Ternopil
Trots

Уу

Uu

 

Ужгород
Уляна

Uzhhorod
Uliana

Фф

Ff

 

Фастів
Філіпчук

Fastiv
Filipchuk

Хх 

Kh kh

 

Харків
Христина

Kharkiv
Khrystyna

Цц

Ts ts

 

Біла Церква
Стеценко

Bila Tserkva
Stetsenko

Чч

Ch ch

 

Чернівці
Шевченко

Chernivtsi
Shevchenko

Шш

Sh sh

 

Шостка
Кишеньки

Shostka
Kyshenky

Щщ

Shch shch

 

Щербухи
Гоща
Гаращенко

Shcherbukhy
Hoshcha
Harashchenko

Юю

Yu

іu

на початку слова
в інших позиціях

Юрій

Корюківка

Yurii
Koriukivka

Яя

Ya

ia

на початку слова
в інших позиціях

Яготин
Ярошенко
Костянтин
Знам'янка
Феодосія

Yahotyn
Yaroshenko
Kostiantyn
Znamianka
Feodosiia
Український
алфавіт
Латиниця Позиція у слові Приклади написання 
українською мовою
Приклади написання 
латиницею
Аа   Алушта
Андрій
Alushta
Andrii
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Так что, надо учитывать, что в результате записи имен и фамилий латиницей в строгом соответствии с приведенной выше официальной таблицей транслитерации украинского алфавита происходит трансформация имен.

При этом новые "европейские" имена читаются в разных странах по-разному. К примеру, Жанна, фигурирующая в качестве примера в официальной таблице, превращается для англичан, американцев и всех, читающих по-английски в Zhanna, или "Зена", Ольга становится Olha или "Ола", Олег - Oleh, или "Оле".